Tigerspring – hvad er det?

Tigerspring – hvad er det? 3500 2333 Abel Spendabel

Måske har du hørt mødre med et træt blik i øjnene snakke om, at tigeren er på besøg. Men hvad er nu det for noget? Hollandske studier af mere end 10.000 babyer viser, at alle børn udvikler sig i nogenlunde samme mentale spring.

Tigerspring

Barnet skal igennem i alt 10 tigerspring – eller udviklingsspring – og de finder sted, når barnet er ca.

 • 5 uger 1,1 måned
 • 8 uger – 1,8 måned
 • 12 uger – 3 måneder
 • 19 uger – 4,3 måneder
 • 26 uger – 6 måneder
 • 37 uger – 8,5 måneder
 • 46 uger – 10,5 måneder
 • 55 uger – 12,6 måneder
 • 64 uger – 14,7 måneder
 • 75 uger – 17,2 måneder

I udviklingsspringene tilegner din baby sig nye færdigheder. Færdighederne kan ses i oversigten nedenfor. Fælles for springene er, at din baby kan blive bange og ængstelig over alt det nye, der sker inde i det lille hoved. Det kan resultere i en baby, der er mere pylret end normalt, spiser mere/mindre end normalt, er meget morsyg, sover dårligt eller har brug for ekstra opmærksomhed.

Nogle forældre mærker næsten ikke til tigerspring, mens andre nærmest kan sætte uret efter, hvornår det starter og slutter. Som udgangspunkt varer hvert spring 1 -5 uger afhængigt af, hvilket spring der er tale om. Nogle oplever kun et par dages ændring i adfærden, og andre må trækkes med en baby, der er ked og ugidelig i mange uger. Men hold ud – det skal nok blive bedre!

 1. tigerspring (5 uger): Når din baby bliver født, ser den verden i sort/hvid. Omkring 5 ugers alderen udvikles evnen til at se farver. Det kan virke skræmmende og overvældende.

I denne periode lærer jeres barn at:

– holde fokus længere
– smile bevidst
– være vågen i længere tid

1. tigerspring (8 uger): Evnen til at opdage og genkende mønstre udvikles. Din baby vil måske være interesseret i lys fra lamper, skygger på væggen, grene der blafrer i vinden, osv.

I denne periode lærer jeres barn at:

– dreje hovedet efter ting
– opdage sine hænder
– sige bevidste lyde

2. tigerspring (12 uger): Barnet bliver i stand til at skelne mellem det kendte og det ukendte. Det kan genkende bedstemor, der kommer på besøg, og kan blive ked af det over at blive hilst på eller holdt af fremmede. Også hjemmet vil genkendes, og barnet vil måske være mere udadvendt i vante rammer.

I denne periode lærer jeres barn at:

– følge en genstand med øjnene
– røre ved dit ansigt
– skrige og sige andre nye lyde
– genkende mennesker

3. tigerspring (19 uger): Barnet udvikler evnen til at række ud efter ting, holde om ting og undersøge dem med både fingre og mund.

I denne periode lærer jeres barn at:

– trille fra mave til ryg
– trille fra ryg til mave
– møve sig rundt
– tage en ting fra den ene hånd til den anden
– reagere på sit spejlbillede
– vise mæthedstegn
– række ud efter ting, der er længere væk

4. tigerspring (26 uger): I denne periode bliver barnet bevidst om, at personer kan forsvinde langt væk. Når det ikke kan se mor eller far, kan det blive bange og ked af det. Barnet skal lære, at mor og far altid kommer igen.

I denne periode lærer jeres barn at:

– opdage sine kønsdele
– mor og far kan gå sin vej og komme tilbage
– rejse sig op med hjælp
– kigge på forskellige billeder i bøger

5. tigerspring (37 uger): Nu lærer barnet, at ting i verden hører sammen og kan inddeles i grupper. Vand og mælk kan drikkes, havregrød og agurk kan spises. En hund er en hund, hvad enten den er i en bog eller i haven.

I denne periode lærer jeres barn at:

– genkende ting
– spise af flasken uden hjælp
– kravle
– snakke med forskellige sammensatte lyde

6. tigerspring (46 uger): Barnet bliver mere og mere selvstændigt og forsøger at gøre alting selv. Barnet bliver i stand til at forstå handlinger og rækkefølger. Der skal mad på skeen, før den skal i munden. Legetøjet skal op i kurven efter brug.

I denne periode lærer jeres barn at:

– pege på personer og ting
– lede efter ting
– tage tøjet af
– tilbyde mor eller far sin mad
– bygge med klodser

7. tigerspring (55 uger): Dit barn lærer at tage beslutninger, sætte mål og handle efter dem.

I denne periode lærer jeres barn at:

– hente kosten og feje med den
– øse mad op på tallerkenen
– tage tøj på med hjælp
– give bamsen mad

8. tigerspring (64 uger): Barnet bliver bevidst om, at ting er til forhandling. At man kan ændre i de beslutninger og mål, det har lært at tage i sidste udviklingsspring.

– modsætte sig i forsøget på selv at bestemme
– lave sjov
– plage
– lave ansigtsudtryk tilpasset situationen
– være bevidst om ”dit” og ”mit”

9. tigerspring (75 uger): Samvittigheden bliver nu udviklet, og dit barn bliver bevidst om ”rigtigt” og ”forkert”. Det bliver bevidst om, at det kan opføre sig uartigt eller høfligt.

I denne periode lærer jeres barn at:

– trøste
– bevidst gøre ting, der er forbudt
– snakker mere og mere
– god kropskontrol
– huske tidligere oplevelser

Studierne påviser rækkefølgen i tigerspringene og et gennemsnit for, hvornår barnet er i et spring. Det kan sagtens variere, og da børn udvikler sig individuelt, kan det også være, at rækkefølgen på tilegnelse af de enkelte færdigheder sker tidligere eller senere. Læs mere om tigerspring i bogen Vidunderlige Uger.